Home

De Ama Youdon Stichting is in 2008 opgericht om ondersteuning te bieden aan Tibetaanse ouderen die soms al meer dan 50 jaar als vluchteling in India leven en die op hun oude dag geen bron van inkomsten meer hebben. Vooral die ouderen die geen kinderen hebben of voor wie de kinderen niet in staat zijn om voor hen te zorgen, leven in uiterst armoedige omstandigheden. Na een leven van hard werken voor vaak een zeer karig inkomen is dit een onverdiend loon op de oude dag. Op dit moment ondersteunt de Ama Youdon Stichting ouderen in Dekyiling, een Tibetaanse gemeenschap bij Dehra Dun in het noorden van India.

De Tibetaanse regering in ballingschap geeft een geringe financiƫle ondersteuning aan deze mensen, maar deze voorziet slechts in de aller noodzakelijkste levensbehoeften. De Ama Youdon stichting vult deze aan met een bijdrage van 20 euro per maand voor een alleen wonende oudere en 30 euro voor een echtpaar. Daarnaast voorziet de stichting in bijkomende kosten bij ziekte en overlijden. Vooral de kosten rond het overlijden, de crematie, de rituelen en de puja's van de monniken kunnen soms niet door deze ouderen zelf opgebracht worden. Dit werpt voor hen een schaduw over hun laatste levensdagen.

De Ama Youdon Stichting werkt nauw samen met het Tibetan Wellfare Office in Dekyiling. Deze selecteert die ouderen die het meest extra ondersteuning nodig hebben. Twee van de bestuursleden, Tsultem Rinchen Dorjee en William Yang, gaan jaarlijks naar Dekyiling om de contacten te onderhouden en de ouderen te bezoeken. Dit is een zeer directe manier om te zien hoe een kleine bijdrage een groot effect kan hebben in een mensenleven.